Τέχνης εργαστήρι | Μαρίκας Κοτοπούλη 17, Ιωάννινα | τηλ:26510 32833 καθημερινά 17:30-21:00

“Ένας αρχαίος ναός”

e7

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής των  κατασκευή μικρογραφίας μέρους ενός δωρικού ναού

Στο πρόγραμμα παρουσιάζεται η των ιστορία ελληνικών ναών από τα πρώτα δείγματα μέχρι και τους τελευταίους ναούς που κατασκευάστηκαν στα ρωμαϊκά χρόνια.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα μεγέθη εντυπωσιάζουν και προκαλούν τα παιδιά να  δημιουργήσουν το δικό τους ναό, να τον επεξεργαστούν και να τον γνωρίσουν με ένα μοναδικό βιωματικό τρόπο. Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα ομοίωμα σε κλίμακα του ναού του Δία στην Ολυμπία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δʼ δημοτικού και Αʼ γυμνασίου καθώς και σε παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο χώρο του εργαστηρίου ή σε σχολεία.