Τέχνης εργαστήρι | Μαρίκας Κοτοπούλη 17, Ιωάννινα | τηλ:26510 32833 καθημερινά 17:30-21:00

Παιχνίδι του κρυμμένου Θησαυρού στο Ιερό της Δωδώνης

e11

Η ανακάλυψη και η γνώση μέσα από το παιχνίδι αποτελεί το σενάριο του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ιερό του Δία στη Δωδώνη. Ομάδες παιδιών αναζητούν τα οικοδομήματα του Ιερού με βοηθό το χάρτη και την πυξίδα. Αφού εντοπίσουν τα οικοδομήματα βρίσκουν αντικείμενα σχετιζόμενα με τη χρήση και την ιστορία των οικοδομημάτων. Τα αντικείμενα θα πουν με τη σειρά τους μια άλλη ιστορία για τον χώρο και το χρόνο.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009 για ηλικιακές ομάδες παιδιών 8-10 μήνες που ο καιρός το επιτρέπει.