Τέχνης εργαστήρι | Μαρίκας Κοτοπούλη 17, Ιωάννινα | τηλ:26510 32833 καθημερινά 17:30-21:00

Ιστορία της Τέχνης για παιδιά. Από τη θεωρία στην πράξη

e10

Το πρόγραμμα ιστορίας της Τέχνης για παιδιά αποτελεί ένα νέο σταθερό τμήμα του εργαστηρίου που εντάσσεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος του τμήματος είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με καλλιτέχνες από διάφορες εποχές και χώρες. Ένας καλλιτέχνης και το έργο του παρουσιάζεται κάθε φορά στα παιδιά τα οποία με αφορμή το έργο και τα δημιουργήματα του καλλιτέχνη καλούνται να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν έργα ομαδικά ή ατομικά εμπνεόμενα από τον κάθε φορά παρουσιαζόμενο καλλιτέχνη.

Το έργο, η εποχή του και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί κάθε δημιουργός θα σταθούν αφορμή για δημιουργία και προβληματισμό.

Υλικά: Χαρτί, χρώμα, πηλός και υλικά σε σχέση με το έργο του καλλιτέχνη που παρουσιάζεται κάθε φορά.

Διάρκεια: 10 μήνες

Τμήματα: Κυριακή 19.00-21.00

Έναρξη τμήματος: Οκτώβριος 2015

Κόστος συμμετοχής: € 30,00 το μήνα (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά δημιουργίας)

Ηλικίες: 6 – 12 ετών