Τέχνης εργαστήρι | Μαρίκας Κοτοπούλη 17, Ιωάννινα | τηλ:26510 32833 καθημερινά 17:30-21:00

“Μια μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων”

Την Κυριακή 16 Μαρτίου και ώρα 11.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

“Μια μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων” .

Η προσέλευση θα γίνει στο Μουσείο την παραπάνω ώρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση και για τους γονείς που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το πρόγραμμα των παιδιών.