εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου προγράμματος του «Τέχνης Εργαστήρι» και απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και ενήλικες. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η επαφή με ιστορικούς χώρους και χώρους πολιτισμού, η επαφή με την τέχνη και την ιστορία καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει διδακτικά για το παιδί και τον ενήλικα, παρουσιάζοντας την με έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο. Η παρατήρηση, η έρευνα και η επαφή μικρών και μεγάλων με όλες τις μορφές της τέχνης και του πολιτισμού μέσα από εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά διαμορφωμένα παιχνίδια οδηγεί στην πρόσληψη γνώσεων με μη τυπικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται τόσο στα μέλη του εργαστηρίου όσο και σε σχολεία ή ομάδες που επιθυμούν να οργανώσουμε γιʼ αυτούς ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνουμε, ή να διαμορφώσουμε ένα νέο σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες κάθε ομάδας.